Usługi - LEMEX sc Strzelce Opolskie - Ochrona przeciwpożarowa, serwis i legalizacja gaśnic, hydranty, bezpieczeństwo i higiena pracy. Gazy techniczne. Rozlewnia dwutlenku węgla.

Przejdź do treści

P O L E C A M Y

NAPEŁNIANIE NABOJÓW SODASTREAM

NAPEŁNIANIE BALONÓW HELEM


Ochrona przeciwpożarowa:


 • okresowe przeglądy stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego

 • remonty, konserwacje i napełnianie gaśnic oraz agregatów gaśniczych

 • legalizacja i serwis gaśnic samochodowych

 • montaż podręcznego sprzętu gaśniczego u klienta

 • montaż oznakowania przeciwpożarowego oraz bhp

 • szkolenia z zakresu użycia sprzętu przeciwpożarowego

 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • pomiary ciśnień i wydajności wodnej hydrantów (wymagane raz na rok)

 • próby ciśnieniowe węży hydrantowych (wymagane raz na 5 lat)

 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planów ewakuacyjnychZbiorniki ciśnieniowe, obsługa UDT:

 • legalizacja oraz badania zbiorników ciśnieniowych (rewizje wewnętrzne, próby ciśnieniowe)

 • zmiana znakowania zbiorników ciśnieniowych.


Wróć do spisu treści